Kari Rajamäki

EU MUUTOKSEN EDESSÄ

 

 

 

Ajelehtiminen Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa on aikaansaanut jo pitempään vakavia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia seuraamuksia. Valitettavasti edelleen keskustellaan mustavalkoisesti sotkien käsitteet pakolainen, perustellut ja laittomat turvapaikanhakijat. Yhteisen hallitun turvapaikkapolitiikan seurauksena syntyneet pimeät työmarkkinat, työorjuus, ihmiskauppa ja järjestäytyneen rikollisuuden seuraukset jäävät vähemmälle. Maahanmuuton hallinnan puute on lisännyt työmarkkinoiden epävakautta, heikentänyt turvallisuutta ja ilmennyt myös terrorismin torjunnan vaikeutumisena. Viranomaisten ja EU:n kyvyttömyys on luonut monissa maissa poliittista epävakautta ja tyytymättömyyden ja hallitusten kyvyttömyyden kanavoituessa protestiliikkeisiin. On kuitenkin ollut suuri virhe maahanmuutto- ja turvallisuusasioiden epäkohtien vaikenemisella antaa aiheellisen kritiikin monopolisoitua mm. oikeiston ääriliikkeille tai leimata se vain populistiseksi.

Vaikeneminen hallinnan ja arjen turvallisuuden ongelmista on kärjistynyt Rajat auki tai kiinni- vastakkainasetteluun. Saksan sisäministerin ja Itävallan hallituksen paine kertoo myös aidosta tarpeesta EU:n yhteisiin toimiin.

Kaikkea ja varsinkin Syyrian julmuuksia ja sortoa, jossa suurvallat ovat istuneet katsomossa ja antaneet inhimillisen hädän purkautua Eurooppaan, ei ole voinut riittävästi ennakoida. Mutta siitä EU kantaa vastuun, että se laiminlöi siviilikriisinhallinnan, lähtömaiden demokraattisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen vakauttamisen eikä korostanut käytännön toimin riittävästi maahanmuutto-, turvapaikka- ja rajavalvontakysymyksissä Välimeren alueen tilannetta ja Afrikkaa. Nyt keksitään pyörää uudestaan ja haetaan Suomen puheenjohtajuuskaudella sisäasioissa rakentamaamme ”keppi ja porkkana -linjaa”.

Vaatimukseni mukaisesti ensimmäinen ministerineuvosto(OSA) järjestettiin Brysselissä heti 24.7.2006 Välimeri-teemalla.

Puheessani linjasin tavoitettamme: ” Kansalaiset odottavat oikeutetusti, että EU:n laajeneminen ei heikennä EU:n tai yhdenkään jäsenvaltion sisäistä turvallisuutta, vaan kykenemme reagoimaan ajoissa erityisesti rajat ylittäviin uhkiin ja järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöihin. Haluamme aloittaa Suomen puheenjohtajuuskaudella keskustelut siitä, miten yhteistä turvapaikkajärjestelmää on kehitettävä ensimmäisen vaiheen lainsäädännön tultua hyväksytyksi. Samalla on vahvistettava jäsenvaltioiden turvapaikkaviranomaisten tosiasiallista käytännön yhteistyötä. Yhteisen turvapaikkapolitiikan tukemiseksi tarvitsemme myös yhteistä paluu- ja palautuspolitiikkaa, joita koskevia säädösehdotuksia pyrimme edistämään voimakkaasti.

Haluamme lisäksi käynnistää poliittisella tasolla nykyistä kokonaisvaltaisemman keskustelun maahanmuutto-, turvapaikka- ja rajavalvontapolitiikkaan liittyvästä laajennetusta eurooppalaisesta yhteisvastuusta tai solidaarisuudesta. Keskeistä on

- kansainvälisen suojelun turvaaminen siihen oikeutetuille toteuttamalla täysimääräisesti Geneven sopimusta,

- nykyistä konkreettisempi taloudellinen taakanjako turvapaikkakysymyksiin sekä laittomaan maahanmuuttoon ja rajavalvontaan liittyvissä asioissa,

- yhteisesti sovittujen sääntöjen todennettavissa oleva ja yhdenmukainen noudattaminen,

- sekä nykyistä parempi ja täydellisempi rekisteritietojen käyttö väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Kun paineet ovat hyvinkin erilaiset eri jäsenmaissa, on vastuuta kuitenkin kannettava yhteisesti, se on kaikkien etu. Mutta toisaalta on tärkeätä, että takaamme yhdenmukaisen toimeenpanon ja toisaalta käytämme valvonnassa huipputeknologiaa täysimääräisesti hyväksi.

Maahanmuuttokysymyksiä tarkastellaan Suomen puheenjohtajuuskaudella kokonaisvaltaisesti. Haluamme erityisesti, että laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa käsitellään yhtäaikaisesti ja huomataan niiden yhteydet. Rajaturvallisuudessa Suomen tavoitteena on hyväksyä poliittiset strategisen tason suuntaviivat, joilla jäsenvaltiot sitoutetaan entistä paremmin EU:n ulkorajojen valvontaan.”

Suomi painotti myös ihmiskaupan vastaista toimenpideohjelmaa sekä korostimme erityisesti ihmisoikeus- ja uhrikeskeistä lähestymistapaa ja operatiivisen yhteistyön kehittämistä.

Suomen laajennetun yhteisvastuun malli, keppi ja porkkana -malli, kirjattiin myös Eurooppaneuvostossa joulukuussa 2006.

Sisäasiain ja Välimeren tilanteen ja puheenjohtajuuskautemme EU ja Afrikka-kokoukset Tripolissa eivät tietysti STT:n uutiskynnystä ylittäneet. Komissaari Frattinin jälkeen ruotsalainen komissaari Wahlström eikä Suomen hallitukset mm. ministeri Thorsin aikana juuri mm. laittoman maahanmuuton hallinnasta tai seurauksista puhuneet.

Puheenjohtajuuskauttamme pohjustimme Ivalossa ”Lapin ystävät”-kokouksilla keväällä 2006-07, joihin komission ohella osallistui vahvasti mm. Saksa. Wolfgang Schaublen valtiosihteeri Peter Altmeier on Merkelin talousministerinä edelleen keskeinen toimija.

Nykyiseen tilanteeseen tarvitaan erilaisia hallintaa lisääviä toimia. On vaikutettava lähtöalueiden olojen vakauttamiseen, torjuttava ihmiskauppaa ja -salakuljetusta sekä reagoitava vakavammin laittomaan maahanmuuttoon. Nykytilanne syö pakolaispolitiikan ja perustellun työperäisen maahanmuuton hyväksyttävyyttä. On varmistettava nopeat käsittelyt turvaamalla Migrin voimavarat riittävällä resurssijoustolla. On vältettävä sellaisia vetovoimatekijöitä, kuten pimeiden työmarkkinoiden rakentamista, jotka suosivat perusteettomia turvapaikanhakijoita. Paluun tukeminen ja pikaiset palautukset ja Frontexin organisoimat yhteiset palautukset ovat tarpeen.

Niin kauan kuin rekisteröinti ja hallinta eivät ole kunnossa, saamme kiittää pääasiassa mm. Tanskan ja Ruotsin rajoilla olevia tarkastuksia maahantulopaineen helpottamisesta.

Vuoden 2015 seuraukset eivät ole ohi vaikka lehdistä niin voisi päätellä. Saksan ja Ruotsin läpi tulleet rekisteröimättömät 30 000 henkilöä, joista perusteettomia turvapaikanhakijoita oli reilusti yli puolet, aiheutti v. 2016 vastaanottotoiminnassa 650 milj.euron laskun ja kaikkiaan 800 milj.euron laskun suomalaisille. Tällä hetkellä 10 000 vastaanottokeskuksissa palautusta odottavaa perusteetonta turvapaikanhakijaa maksaa päivässä puoli miljoonaa.

Suomen puheenjohtajuuskauden periaatteille ja EU:n turvapaikkapolitiikan muutokselle on painavat inhimilliset, taloudelliset ja vakavat turvallisuusperusteetkin.

EU:n sisäistä turvallisuutta ei enää yksikään maa voi yksinään taata tai hallita, siksi tarvitsemme selkeillä pelisäännöillä toimivan, sitoutuneen yhteisen Euroopan.

 

KARI RAJAMÄKI

sisäministeri 2003-2007 ja EU:n sisäasiainministerineuvoston puheenjohtaja 2006 (SDP)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Oli hyvä muistutus kirjoituksesi siitä, että massamuuton vaarat on nähty aikaa sitten eikä viimevuosien tapahtumat ole mitään yllätyksiä.

Eri mieltä olen Geneven ja YKn sopimusten täysimääräisestä soveltamisesta. Nämä sopimukset ovat aikansa eläneet eivätkä ne sovellu massamuuton aikaan. Nyt otteiden oltava toiset. Kun pakolaisuus toteutuu suurina määrinä, ei pakolaisstatus enää voi merkitä automaattista turvapaikan myöntämistä.

Toni Rintala

"laittomat turvapaikanhakijat"

Millainen turvapaikanhakija on laiton hakija?

"Maahanmuuton hallinnan puute on lisännyt työmarkkinoiden epävakautta, heikentänyt turvallisuutta ja ilmennyt myös terrorismin torjunnan vaikeutumisena."

Mitämitä? Sos.demarin takki kääntyi ja nyt tulijoiden joukossa onkin myös turvattomuutta aiheuttavia tulijoita?

"On kuitenkin ollut suuri virhe maahanmuutto- ja turvallisuusasioiden epäkohtien vaikenemisella.."

Se nimenomaan on sos.demareiden virhe. Milloin korjaatte virheen?

"..saamme kiittää pääasiassa mm. Tanskan ja Ruotsin rajoilla olevia tarkastuksia maahantulopaineen helpottamisesta."

Tähän saakka sos.demarit ovat syyttäneet Tanskaa ja Ruotsia, kun nämä eivät ole päästäneet kaikkia Suomeen. Suomen sos.demarit ovat henkeen ja vereen vastustaneet näitä tarkastuksia.

On sitten tämäkin päivä nähty, kun suomalainen sos.demokraatti on perussuomalaisella linjalla, vaikka demarileiristä juuri hiljattain tuota rajatarkastustoimintaa rasistiseksi ja epäinhimilliseksi julistivat.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Kari Rajamäki on aina soutanut pakolaisasioissa muuta demarisakkia nähden vastavirtaan. Hän jää aikakirjoihin yhdeksi parhaista sisäministereistä ikinä.

Käyttäjän lahtipe1 kuva
Petri Lahtinen

Kirjoittaja Kari Rajamäki kertoo mitä itse ajattelee, kyseessä ei ole siis SDP:n kannanotto. Rajamäkihän on tietääkseni eläkkeellä.

Toimituksen poiminnat