Kari Rajamäki

9.3.2015 JA PAPERITTOMAT SALISSA

Alkuvuodesta 2014 eduskunnalle esitettiin laittomasti maassa olevien ilmaisen kiireettömän terveydenhuollon toteuttamista. Valmistelussa ohitettiin valtiovarainministeriö ja sisäministeriö. Kuntaliiton lausunnotkaan eivät painaneet. Suomessa tarjotaan jo nyt laajemmat paperittomien palvelut kuin suuressa osassa Eurooppaa. Laajempien terveyspalveluiden maissa on rekisteröitymispakko maahanmuuttoviranomaiselle tai poliisille. Suomessa terveydenhuollon ammattilaiset olisi laitettu kohtaamaan ensimmäisenä henkilöt, joiden tausta on tuntematon.

Helsingin apulaispormestareiden valmistelu tulee johtamaan vakaviin taloudellisiin ja myös sisäiseen turvallisuuteen ulottuviin vaikutuksiin. Se tulee myös toimimaan terveysturismin vetovoimana olemattomalla sosiaaliturvalla elävien Bulgarian ja Romanian romaanien mm. hiv-. ja diabetes-hoitojen osalta. Etelä-Euroopan köyhyyden valuminen Helsinkiin on todennäköinen seuraus. Toivottavasti Helsingissä on tolkkua myös puuttua nopeasti seurausten korjauksiin. Näinhän tehtiin jo pari vuotta sitten eräissä Etelä-Euroopan maissa.

Lähetekeskustelusta lähtien arvostelemani asian odotettiin raukeavan esitykseen liittyviin epäselvyyksiin. Edellisellä viikolla ministerin ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan taholta ilmeisesti tarkoituksellisesti tällaista jopa viestitettiin. Kun ei tullut sotea, teki valiokunta kuitenkin nopeasti edellisenä perjantaina Juha Rehulan (kesk) johdolla ”paperittomien soten”. Se tuotiin ensimmäiseen käsittelyyn seuraavana tiistaina. Kuvaavaa asian valmistelutavalle ja kansanvallan arvostukselle on, että eduskunnan käsitellessä mietintöä ensimmäisessä käsittelyssä salissa ei ollut ministeriä tai valiokunnan johtoa esittelemässä tai puoltamassa mietintöä. Asia päätettiin ns. hiljaisuudessa runtata eduskunnan viimeisissä istunnoissa läpi. Olin avoimesti varannut ensimmäisen puheenvuoron ja esitin asian pöydälle 13.3. pidettävään viimeiseen istuntoon selkeästi käyttäen kansanedustajan eduskunnan työjärjestyksen mukaista oikeutta ja tarkoituksella pysäyttää asia. Ajankohdasta ei tullut poikkeavia esityksiä, jolloin eduskunta puhemies Pekka Ravin johdolla pani asian pöydälle ja se raukesi, koska istuntokautta ei pidennetty.

Raivo aiemman esityksen kaatumisesta on ollut suurta, koska Suomessa tuskin tulee toista hallitusta tai eduskuntaa, joka hyväksyisi kyseistä esitystä. Helsingin kaupunginvaltuusto ei voi myöskään esiintyä eduskunnan ylähuoneena. Se pyrkii nyt tietoisesti hankaloittamaan EU:n yhteisesti sovittua laittomien maahantulijoiden aktiivista palauttamista ja vapaaehtoista paluuta. Se voi toimia koelaitoksena mutta toivottavasti sen virkamiehistä ja päättäjistä nousee myös seurausten vastuunkantajat !.

Seuraavana sanatarkasti pöydällepano!


 

Täysistunnon pöytäkirja 167/2014 vp

PTK 167/2014 vp

167. MAANANTAINA 9. MAALISKUUTA 2015 kello 12.00

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudestajärjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2012 vp

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Täytyy sanoa, että olisin toivonut toisenlaista istuntoviikkoa viimeiselle 32 vuoden valtiopäivätyölleni, myös muistaen sisäasiainministerinä EU-puheenjohtajuuteemme liittyvät maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan, Suomen vahvan roolin laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnassa ja myöskin ylipäänsä sisäisen turvallisuuden kehittämisen osalta.

Kelan valtuutettuna ja sosiaali- ja terveydenhuollossa myöskin syrjäytymisestä paljon huolta kantaneena olen suorastaan aivan järkyttynyt siitä, että ohi valtiovarainministeriön kunnon budjettivalmistelun tartuntatautilaista — tartuntatautilain muutoshan VM:ssä hylättiin — tehtiin nopeasti sosiaali- ja terveysministeri Huovisen toimesta ohitustie, ohituskaista, jossa tehtiin todella maassa laittomasti oleville terveydenhuoltojärjestelmää koskeva lainsäädäntöesitys, joka tarkoittaa heille parempia palveluja kuin Suomen kansalaisille ja, poiketen EU:n valtalinjasta, myöskin ei-kiireellisten hoitojen järjestämisestä.

Taustalla oikeastaan oli vain THL:n pohjatyö avata ilmainen suomalainen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito kaikille laittomasti maassa oleville. Tältä osin turvallisuusviranomaisten ja myös EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ja laittoman maahanmuuton torjunnan linja on ollut se, että ei pidä synnyttää vinouttavia, vetovoimaa kasvattavia tekijöitä. Tietysti Suomen etu tässä nykyisessä epävarmassa tilanteessa on ehdottomasti ollut itse välttää tältä osin tämä asia ja hallita myöskin nämä paineet, joita voimakkaasti on. Myöskin sanon suoraan, että perusteltujen turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kannalta hyväksyttävyys edellyttää, että tämä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kokonaisuus on hallinnassa ja että viranomaisten toimintaan voidaan luottaa.

Nyt tässä esityksessä, joka on sosiaali- ja terveysvaliokunnasta tullut, vakavassa taloudellisessa Suomen tilanteessa esitettäisiin terveyspalvelujen laajentamista eli omaa lakia laittomasti maassa oleville, kun samanaikaisesti meidän sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja, kuten Kuntaliitto myös yksimielisesti kielteisessä kannassaan totesi, leikataan miljardi euroa. Kun myös tiedämme ne paineet, mitä terveys- ja sosiaalipalveluissa meillä on terveydenhuollon turvaamisessa, päihdepotilaiden, mielenterveyspotilaiden, lastenpsykiatrian tilanteessa, lapsiperheiden tilanteessa, niin tämä valmistelun pohja ja esitys sisällöltään on kestämätön. Sanon suoraan, että Suomella ei ole varaa tähän lainsäädäntöön. Tämähän tulee johtamaan siihen, että terveydenhuollon kustannuksiin tulee hallitsemattomia vaikutuksia. Meillä on miljoona paperitonta, Pietarissa 50 000 hiv-potilasta, joista 20 000 on hoidossa. Ja poiketen muiden maiden näistä hoitoperiaatteista, meillä kyllä hiv-potilaat ynnä muut syöpähoidot näille laittomille, paperittomille maahan tuleville ovat tässä hallituksen esityksessä mukana. Eli tämä on täysin epärealistinen, myöskin nämä niin sanotut kustannusarviot.

Tämä on puhtaasti tällainen sinisilmäinen. Sanotaan nyt, että sinisilmäiset vihreät arvot ovat kohdanneet tässä kovat harmaat markkinavoimat. Meillä ovat harmaa talous ja pimeät työmarkkinat päässeet voimakkaasti kasvamaan. Ja nyt tältä osin tämä terveydenhuoltojärjestelmään tuleva mahdollisuus tarjota kaikkia mahdollisia palveluita kaikille on täysin poikkeava Suomen yleisen edun, Suomen terveyspalvelujen hallinnan ja rahoituksen, kunta- ja valtiontalouden näkökulmasta, mutta myös meidän turvallisuusnäkökulmasta. Se poikkeaa myöskin Euroopan muissa maissa olevasta kehityksestä, jossa juuri näiden paineiden takia ollaan säätelemässä ja ottamassa paremmin haltuun, muun muassa Espanjassa ja Portugalissa, aiemmin ehkä vähän väljää käytäntöä. Suomessahan tämä tilanne on hyvin eurooppalainen. 70 prosenttia Euroopan maista noudattaa Saksaa myöten tätä meidän käytäntöä. Meillä tosin Helsingin kaupungin ratkaisut menevät täysin ohi siitä, mitä on tapana. Helsingin kaupunkihan tarjoaa nyt jo raskaana oleville alle 18-vuotiaille kuntatasoiset palvelut, mutta Suomessa tarjotaan siis jo nyt laajemmat paperittomien palvelut kuin pääosassa Eurooppaa.

Arvoisa puhemies! Esitän asian vakavuuden huomioon ottaen ja sen erittäin puutteellisen valmistelun ja sen taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset huomioon ottaen asian pöydälle perjantaina 13.3. pidettävään täysistuntoon.

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

20Suosittele

20 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän lkkiiski kuva
Lauri Kiiski

Kari Rajamäki uskaltaa katsoa suoraryhtisenä totuutta silmästä silmään ja peiliin, joka on arvostettavaa eläkepäiviään viettävälle kokeneelle politiikolle.

Eero Mattila

Viimeinen fiksu sosialisti tässä maassa! Eläköön Rajamäki!
- Tämä maa tarvitsisi kipeästi täysjärkistä työväenpuoluetta!

- Sillä entisestä kunniakkaasta työväenpuolueesta on ikävä kyllä tullut siirtoloisten puolue eli nykyinen SDP, hyi olkoon!

Käyttäjän MariRantanen1 kuva
Mari Rantanen

Kiitos Kari Rajamäki tästä blogista. Olemme samoin perustein pyrkineet torppaamaan hanketta. On ikävää, että asian vaikutuksia ei ole arvioitu ja helsinkiläisille annetaan käsitys ettei tähän käytetyt varat ole keneltäkään pois. Vaikka varsin hyvin poliitikot tietävät, että se ei pidä paikkaansa. Samaan aikaan säästetään muista palveluista kuten aloitettiin omaishoitajista. maksutonta lääkäriä ja lääkkeitä ei ole tarjolla helsinkiläisille vaikka kuinka sairauden hoito olisi lääkärin mukaan välttämätöntä.

Tällaisen toiminnan vastustaminen ei ole rasismia vaan vastuullista oman nenänsä ja kuplansa ulkopuolelle katsomista.

Henrik Saarimäki

Jaaha sitä ruvetaan taas lääkärin etiikkaa venyttelemään, vähän niinkuin eräässä nimeltä mainitsemattomassa Keski-Euroopan maassa 1930-luvulla, no onneksi Helsingin Kaupunki ei halua olla mukana siinä leikissä, siellä on vissiin luettu historiaa paremmin kuin mr. Rajamäki. Tässäpä linkkinä Lääkäriliiton eettiset ohjeet, kun eipä näytä olevan hirveasti tietoa mr. Rajamäellä semmoisten olemassa olosta: https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama...

Hienoa, että esimerkkinä ovat HIV ja diebetes, kiitos tästä auki jääneestä ovesta. Molemmat ovat nimittäin hoitamattomina kuolemaan johtavia sairauksia, joiden hoidosta lääkäri ei voi kieltäytyä vaikka Suomen laki sanoisi mitä ja jos Suomen laki sanoo, että ei tarvitsi hoitaa näitä, semmoinen laki on rikos ihmisyyttä vastaan. Semmoisesta joutuu Haagiin ja saa elinkautisen ja sitten voikin ottaa myrkkyä.

Tässä Rajamäen postauksessa on useassa kohdassa silkkaa äärioikeistolaista, ihmisvihamielistä ja rasistista propagandaa mm. seuraava kohdat:

"...Se tulee myös toimimaan terveysturismin vetovoimana olemattomalla sosiaaliturvalla elävien Bulgarian ja Romanian romaanien mm. hiv-. ja diabetes-hoitojen osalta. Etelä-Euroopan köyhyyden valuminen Helsinkiin on todennäköinen seuraus. Toivottavasti Helsingissä on tolkkua myös puuttua nopeasti seurausten korjauksiin. Näinhän tehtiin jo pari vuotta sitten eräissä Etelä-Euroopan maissa..." Niin näitä "korjauksiahan" tekivät nimenomaan valtaan päässeet oikeistopopulistit ja ne vastenmieliset vasemmistolaisina esiintyvät, jotka ovat hyljänneet vasemmistolaiset arvot ja ottaneet tilalle kapitalismin palvonnan ja semmoisen käsityksen, että oikealla sektorilla toikkaroiminen ei haittaa, sillä minähän olen "vasemmistolainen" ja siellä oikealla seikkailemalla saan ääniä ja sitten voin tehdä "hyvää(no ainakin itselle)" ja päämäärä pyhittää keinot ja eihän se, että päästelen suustani oikeistolaisia ajatuksia voi mitenkään vaikuttaa toimintaani, minähän voin sanoa mitä huvittaa ja sitten tehdä ihan päinvastoin(no en kyllä tekis vaikka voisinkin) ja kukaan ei huomaa.

"...Tältä osin turvallisuusviranomaisten ja myös EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan ja laittoman maahanmuuton torjunnan linja on ollut se, että ei pidä synnyttää vinouttavia, vetovoimaa kasvattavia tekijöitä...", sillä Suomi on varakas länsimaa, hyvinvointivaltio, mitään muuta vetovoimaa ei edes tarvita, eikä ole edes olemassa. Ainoa tapa sen vetovoiman lopettamiseksi on lopettaa oleminen varakas länsimaa ja hyvinvointivaltio ja sen suuntainen ajutus edes rivienvälistä lukemalla on hyvin mielenkiintoinen, varsinkin kun kyseessä on SDP:n kansanedustaja.

Ja sitten on tämä rahakysymys tai se törkeä, jälleen kerran oikeistopopulistien valhe, että Suomella ei ole muka rahaa, jännästi sitä vaan unelmoidaan amerikkalaisista vielä kehitteillä olevista häivehävittäjistä, ihan niinkuin tosissaan ja haaveillaan yhtenäisestä sotilaspuku pohjoismaiden kesken, vaikka ei siitä minun mielestäni ole montakaan vuotta kun Suomen Armeijan kamppeita uusittiin. Kumpaakin toilaaluun on rahaa laittaa satoja miljoonia, jos ei miljardeja.

Poiminta vielä tuolta puheesta: "Meillä ovat harmaa talous ja pimeät työmarkkinat päässeet voimakkaasti kasvamaan." Harmaaseen talouteen ja pimeisiin työmarkkinoihin on ainoana syynä ollut verotus, jota on kohdennettu kaikkein pienituloisempiin työntekijöihin ja pienyrittäjiin ja isotuloisille on annettu vapaapääsy veroista ja oikeus kikkailla itselleen pienemmät verot kuin niillä, jotka elävät alle köyhyysrajan. Sormien läpi on katsottu veroparatiiseihin varojen siirtämistä ja palkan nostoa muuna kuin palkkana, josta ei tarvitse maksaa niin paljon veroa, jos se olisi palkkaa. Jos veroja olisi otettu niiltä, joilla on rahaa, ei oltaisi nyt tässä tilanteessa. Vaikkakin se tilanne onkin osaltaan täyttä potaskaa, sillä rahaa on, sitä vaan ei osata tai haluta käyttää tavallisia ihmisien hyväksi, ilmeisesti tämä on myös SDP:n kanta, "rahat kuuluvat niille joilla sitä jo on".

Muutenkin puhe on kyllä niin karseeta oikeistopopulista potaskaa, että Timo Soini varmaan taputtaa yhteen karvaisia käsiään: "Hitsi kun en olisi paremmin itsekkään osannut sanoa."

Kysynkin millloin mr. Rajamäki käänsi takkia aloitti uran oikeistopopulistina, ilmeisesti se tapahtui joskus vuoden 2007 tammikuun jälkeen, "jolloin silloinen Kokoomuksen puheenjohtaja vaati Rajamäeltä julkista anteeksipyyntöä, koska Rajamäki kertoi oikeistolaisten kovien arvojen olevan Suomelle turvallisuusuhka. Rajamäki ei kuitenkaan pitänyt anteeksipyyntöä tarpeellisena."? Vai ovatko oikeistolaisten kovat arvot uhka vain silloin kun kohteina on suomalaiset, muilla kansoilla ei ole niin väliä?

Juhani Piri

Onhan teitä järjissään olevia demareitakin!

Olisiko Rajamäki paha rasti jos millään viitsisit seuraavissa vaaleissa mennä takaisin demareihin pitämään nämä hihhuliajatukset poissa päiväjärjestyksestä. On nimittäin aika pelottavaa huomata kunka vajavaisilla tiedoilla päätöksiä tehdään pelkän tunteen ohjaamana.

Käyttäjän MarkusViitala kuva
Markus Viitala

"EU:n yhteisesti sovittua laittomien maahantulijoiden aktiivista palauttamista ja vapaaehtoista paluuta."

Saattaahan tuokinkin olla yhteisesti sovittu, mutta käytäntö ja toiminta tästä kertovat ihan toista! Toimii yhtä hyvin kuin Dublinin sopimus...

Toimituksen poiminnat